ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້​ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ກອນ​ສະ​ຖ​າ​ບັນ ໃນ​ວຽກ​ງານ​ປ້ອນ​ຂໍ້​ມູນ​ໃນ​ຖານ​ເວບ​ໄຊ

ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫໍສະມຸດ  ສະຖາບັນ, ໄດ້ສຳເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນສະຖາບັນ ໃນການປ້ອນຂໍ້ມູນໃນຖານເວບໄຊຂອງ ສະຖາບັນ

ອ່ານຕໍ່

ຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ (TOT) ໃນຫຼັກສູດການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ 03 ລະດັບທີ່ກະຊວງພາຍໃນ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ, ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມຄູຝຶກ (TOT ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 06-12 ພະຈິກ 2019, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈໍານວນ 20 ທ່ານ ຈາກບັນດາພະແນກການ ແລະ ກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງພາຍໃນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ວິທະຍາກອນໃນສະຖາບັນມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນທາງດ້ານເນື້ອໃນຫຼັກສູດ ຂັ້ນຕອນເຮັດກິດຈະກໍາຂອງວິທະຍາກອນໃຫ້ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນການນໍາສະເໜີບົດຮຽນ ແລະ

ອ່ານຕໍ່