ຫຼັກສູດການ​ບໍລິຫານທົ່ວໄປ

ຫຼັກສູດ: ການບໍລິຫານທົ່ວໄປ

ເພື່ອ​ໃຫ້ຜູ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ໄດ້​ຮຽນຮູ້, ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເພີ່ມ​ເຕີ່​ມກ່ຽວກັບທັກ​ສະ ​ແລະ ​​ເຕັກນິກ​ການ​ບໍລິຫານກໍ່ຄືການບໍລິຫານ​ຕົນ​ເອງ, ​ເວລາ, ​ເອກະສານ, ກອງ​ປະຊຸມ, ທີ​ມງານ ​ແລະ ການ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ໃນ​ອົງ​ການ.

ບົດທີ 1: ການຮຽນຮູ້ການບໍລິຫານຕົວເອງ

ບົດທີ 2: ການ​ບໍລິຫານ​ເວລາ                 

​ບົດທີ 3: ການ​ບໍລິຫານ​ເອກະສານ

ບົດທີ 4: ການ​ບໍລິຫານ​ກອງ​ປະຊຸມ

ບົດທີ 5: ການ​ສື່ສານ​ທາງ​ລັດຖະການ

ບົດທີ 6: ການບໍລິຫານທີມງານ ຫຼື ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນ​ທີ​ມ

ບົດທີ 7: ການ​ບໍລິຫານ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ

ບົດທີ 8: ການ​ບໍລິຫານ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ ​ແລະ​ເຈລະຈາ​ຕໍ່ລອງ    

ບົດທີ 9: ການ​ຮ່າງ​ເອກະສານ​ທາງ​ລັດຖະການ

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີດຳລົງຕໍາແໜ່ງຜູ້ໍບໍລິຫານລະດັບກາງລົງຮອດວິຊາການ

  • ບັນລະຍາຍ ແລະ ອະທິບາຍ       40 %
  • ສົນທະນາຖາມ-ຕອບ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ     30 %
  • ກິດຈະກຳກຸ່ມ / ເກມ / ຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ນຳສະເໜີຜົນງານກຸ່ມ    30 %

ນໍາໃຊ້ເວລາ  5  ວັນ.

ພາຍຫຼັງ​ສຳ​ເລັດ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມສາມາດ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ໄດ້​ດັ່ງນີ້:

– ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດຮຽນ​ຮູ້ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ໃຈຂັ້ນພື້ນຖານ​ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ​ ​ໂດຍຜ່ານການ   ຝຶກຝົນຄວາມຮູ້ຄວາມຊຳນານອັນໃຫ​ມ່ແລະຝຶກການເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນຮູບແບບຕ່າງໆ;

– ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈະມີຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານ ໃນດ້ານການບໍລິຫານຕົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບໂດຍມີການຫມູນໃຊ້ວິໄສທັດຮ່ວມກັນ;

– ໃຫ້​ຜູ້​ບໍລິຫານຈະ​ສາມາດ​ນຳ​​ເອົາ​ບົດຮຽນ​ອັນ​ໃໝ່​ໄປ​ເຜີຍ​ແຜ່, ໜູນ​ໃຊ້​ໃນ​ຖານະ​ເປັນ​ຜູ້ບໍລິຫານ​ໃຫ້ສອດຄ່ອງ​ກັບສະພາບການເປັນຈິງຂອງຂະແໜ່ງການຂອງຕົນ;