ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນສໍາພາດອະດີດການນໍາກ່ຽວກັບລະບົບການປົກຄອງຂອງລາວໃນສະໄໝຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ

ສໍາພາດ ທ່ານ ຄໍາອ້ວນ ບຸບຜາ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນປະກອບໃສ່ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການປົກຄອງຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 1975-ປັດຈຸບັນ
ສໍາພາດ ທ່ານ ສີດາ ໂລກອາພອນ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນປະກອບໃສ່ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການປົກຄອງຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 1975-ປັດຈຸບັນ

ຕອບກັບ