ກອງປະຊຸມປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 06-07 ກຸມພາ 2020 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ (ສວປຝ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ, ລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບຕົ້ນ (ຫຼັກສູດ 3 ລະດັບ) ທີ່ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກຽດການເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ

ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ, ລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບຕົ້ນ

ຫຼັກສູດ: ຝຶກອົບຮົມຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ, ລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບຕົ້ນ ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ຈຸດປະສົງ 1. ມາດຖານຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານທິດສະດີການປົກຄອງ, ມີວິໄສທັດກ້ວາງໄກ, ມີລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ, ຄວາມຮູ້ດ້ານການ ຄຸ້ມຄອງລັດ ແລະ

ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກສູດການ​ບໍລິຫານທົ່ວໄປ

ຫຼັກສູດ: ການບໍລິຫານທົ່ວໄປ ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ວິທີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ  ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ  ຈຸດປະສົງ ເພື່ອ​ໃຫ້ຜູ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ໄດ້​ຮຽນຮູ້, ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເພີ່ມ​ເຕີ່​ມກ່ຽວກັບທັກ​ສະ ​ແລະ ​​ເຕັກນິກ​ການ​ບໍລິຫານກໍ່ຄືການບໍລິຫານ​ຕົນ​ເອງ, ​ເວລາ, ​ເອກະສານ, ກອງ​ປະຊຸມ, ທີ​ມງານ ​ແລະ ການ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ໃນ​ອົງ​ການ. ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ

ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກສູດການ​ວິ​ເຄາະ ​ແລະ ພັດທະນາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ

ຫຼັກສູດ: ການ​ວິ​ເຄາະ ​ແລະ ພັດທະນາ​ການຈັດ​ຕັ້ງ ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົ​ມ ວິທີການຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການກ່ຽວກັບການພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ, ຂະບວນການວິເຄາະການຈັດຕັ້ງ, ການປະເມີນ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາການຈັດຕັ້ງ.

ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກສູດຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງແຜນການ-ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ​

ຫຼັກສູດ: ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການຄຸ້ມຄອງ ແຜນການ-ການເງິນ ແລະ ການກວດສອບ ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ວິທີ​ການ​ຝຶກ​ອົບ ກິດຈະກຳປະກອບການຝຶກອົບຮົມ ຈຸດປະສົງ ຂັ້ນຕອນທີ່ສຳຄັນໃນການວາງແຜນຍຸດທະສາດ, ພາບລວມ, ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານແຫ່ງລັດວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະລາຍງານທາງການເງິນຂັ້ນເມືອງ; ຄວາມໝາຍ,

ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກທີ່ດີ

ຫຼັກສູດ: ຝຶກອົບຮົມການເປັນຄູຝຶກທີ່ດີ ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ວິທີ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ  ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ  ຈຸດປະສົງ ເພື່ອເປັນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຝຶກອົບຮົມ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການສິດສອນຕ່າງໆຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ; ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການ

ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກສູດການບໍລິຫານຫ້ອງການ

ຫຼັກສູດ: ການບໍລິຫານຫ້ອງການ ຈຸດປະສົງ ຫົວ​ຂໍ້​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຳລັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ວິທີການຝຶກອົບຮົມ ກິດຈະກຳປະກອບການຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ ຈຸດປະສົງ ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານທົ່ວໄປ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ ຂັ້ນເມືອງ ໂດຍສະເພາະບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ; ເພີ່ມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປົກຄອງຂອງ ສປປ ລາວ,

ອ່ານຕໍ່

ຫຼັກສູດການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

ຫຼັກສູດ: ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຈຸດປະສົງ ຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ວິທີການຝຶກອົບຮົມ ໄລຍະເວລາການຝຶກອົບຮົມ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານທິດສະດີ, ຫຼັກການ ແລະ ບາງບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ທິດສະດີຂອງຕ່າງປະເທດ;

ອ່ານຕໍ່

ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນສໍາພາດອະດີດການນໍາ

ສໍາພາດ ທ່ານ ຄໍາປານ ພິລາວົງ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນປະກອບໃສ່ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການປົກຄອງຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 1975-ປັດຈຸບັນ ສໍາພາດ ທ່ານ ຄໍາອ້ວນ ບຸບຜາ ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນປະກອບໃສ່ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າການປົກຄອງຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ປີ 1975-ປັດຈຸບັນ ສໍາພາດ ທ່ານ

ອ່ານຕໍ່