ກອງປະຊຸມປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນຫຼັກສູດ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 06-07 ກຸມພາ 2020 ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ (ສວປຝ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ, ລະດັບກາງ ແລະ ລະດັບຕົ້ນ (ຫຼັກສູດ 3 ລະດັບ) ທີ່ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ໃຫ້ກຽດການເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ ນາງ ຈັນທາ ອ່ອນໄຊວຽງ ຫົວໜ້າສະຖາບັນ ສວປຝ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ ຈາກ ຄະນະຈັດຕັ້ງສູນກາງພັກ, ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອດຳເນີນການສ້າງ ແລະ ກໍານົດເນື້ອໃນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດສຳລັບຜູ້ບໍລິຫານສາມລະດັບ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະກອນ ແລະ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພ້ອມທັງເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນິຕິກໍາທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ຍັງເປັນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນແຕ່ລະປະເພດ, ແຕ່ລະລະດັບ ຂັ້ນສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ.

ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມ ຍັງມີຄໍາເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ສ້າງສັນ ພ້ອມທັງສຸມສະຕິປັນຍາຂອງຕົນໃສ່ເນື້ອໃນຫຼັກສູດສໍາລັບຜູ້ບໍລິຫານສາມລະດັບ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງຄາດໝາຍຂອງກອງປະຊຸມ.

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຜູ້ເຂົ້ຮ່ວມປະຊຸມຮ່ວມກັບຄະນະຊີ້ນໍາ, ຄະນະວິຊາການສ້າງຫຼັກສູດ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຫຼັກສູດມີຄວາມສົມບູນ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ເປັນແນວທາງ-ທິດທາງ ໃຫ້ແກ່ຄະນະວິຊາການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດເພື່ອໄປປັບປຸງຕື່ມໃສ່ເນື້ອໃນ, ບົດຮຽນ ແລະ ກິດຈະກໍາປະກອບບົດຮຽນໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກວ່າເກົ່າເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການສະເໜີຂັ້ນເທິງຮັບຮອງເອົາຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ.